வருக !!! வருக !!!
உன் வாழ்க்கை உன் கையில்
Attention visitors !!!
Please make a note of which kind of things you want to be included in this site

wait!!!!
உலகம் உங்கள் கையில்
இந்த தளம் மக்களுக்காக ,
இதில் நீங்கள் உங்கள் தேவைகளை தெரிவிக்கலாம் அவை கூடிய  விரைவில் உங்களை தேடி வரும் ............
அதற்கு
(About me --->guest book
) அல்லது
மேலே உள்ள படத்தை கிளிக் செய்து  உங்கள் குறை நிறைகளை சொல்லலாம்...........


Hi Friends ...
One Happy News
UBUNTU 11.04
is out now

For downloading
www.ubuntu.com
நீர் துள
சிறிய நீர் துளிகள் ஆழியை உண்டாக்கும்